Algemeen

ZiRA als basis voor architectuurrepository

In het Erasmus MC hebben we de ZiRA gebruikt als basis voor onze eigen enterprise architectuur repository.

Vervolgens hebben we hier onze eigen organisatiespecifieke concepten aan toegevoegd (organisaties, dochters, thema's, pijlers, afdelingen).


De applicaties zijn uit de CMDB ingelezen en gekoppeld aan de applicatiefuncties. Ook onze eigen architectuurprincipes toegevoegd en de datacenters, servers, netwerken en nodes uit de infrastructuurlaag.


Deze enterprise architectuur repository gebruiken we als startpunt en basis in verschillende projecten en voegen daar projectafhankelijke elementen en views aan toe. We gebruiken hiervoor Enterprise Architect (Sparx).


Bovenstaande plaat laat het startscherm zien van de Erasmus MC Enterprise Repository (HTML View).

Klik op afbeelding om te vergroten

Een illustratief voorbeeld

De bedrijfsactiviteit 'Afnemen anamnese' (onderdeel van het werkproces 'Verzamelen aanvullende informatie') wordt ondersteund door de applicatiefunctie 'Dossiervoering' die geleverd wordt door de applicaties Hix, Gemstracker en BSI. We gebruiken de ZiRA referentieprocessen, omdat deze voor onze architectuurvraagstukken vooralsnog voldoende zijn.

De uitgewerkte procesontwerpen zijn vaak te gedetailleerd en (bijna) op handelingsniveau om het overzicht en inzicht in de samenhang te behouden. Wel zijn de processtappen in de uitgewerkte processen gebaseerd en geïnspireerd op de ZiRA bedrijfsactiviteiten.

Klik op afbeelding om te vergroten

Klik op afbeelding om te vergroten

Nog een voorbeeld

In de figuur is het klinisch proces op hoofdlijnen bestaande uit meerdere deelprocessen (oranje elementen, gemodelleerd met BPMN in Enterprise Architect) afgebeeld.


Voordelen gebruik ZiRA

Door gebruik te maken van het metamodel, structuur en de concepten van de ZiRA als basis gaf ons dat houvast en een kick-start bij het opzetten van onze repository. Het is wel van belang je eigen organisatiespecifieke elementen toe te voegen. Zie de ZiRA vooral als een richtinggevend hulpmiddel. Beschouw het vooral niet als een rigide standaard.