Fusie van twee ziekenhuizen - IST en SOLL

In dit hoofdstuk zijn twee voorbeelden opgenomen van het applicatielandschap zoals deze door het OLVG met het RDZ (oudere versie van de ZiRA) is toegepast tijdens de fusie van OLVG met SLAZ. In 2015 is de bestaande (IST) situatie in kaart gebracht en daarna de SOLL situatie van beide ziekenhuizen. Vervolgens is er in 2016 een (deels) geharmoniseerde situatieschets gemaakt.

IST OLVG

Klik op afbeelding om te vergroten

IST SLAZ

Klik op afbeelding om te vergroten

SOLL SLAZ

Klik op afbeelding om te vergroten

SOLL OLVG

Klik op afbeelding om te vergroten

Nieuwe situatie

Klik op afbeelding om te vergroten

Klik op afbeelding om te vergroten

Klik op afbeelding om te vergroten