• ZiRA architectuurprincipes als basis voor het Informatiebeleid

ZiRA architectuurprincipes als basis voor het Informatiebeleid

Beschrijving

OLVG werkt jaarlijks haar Informatiebeleid bij als richtinggevend kader voor keuzes rond de invulling en verbetering van de informatievoorziening. Dit beleidsdocument is primair bedoeld voor management en beleid makende medewerkers. Het vertaald de strategische koers van OLVG naar beleidsprincipes voor het vormgeven van de informatievoorziening van OLVG met een horizon van drie jaar.


In het verleden werd het Informatiebeleid als een lijvig en taai document ervaren. Bij het herzien van het beleid heeft het Kernteam Informatie Management (KIM) expliciet gevraagd het document compact en leesbaar te houden. Tijdens het zoeken naar een goede vorm voor het beleidsdocument zijn de ZiRA architectuurprincipes als voorbeeld genomen. Daarbij is zowel gekeken naar de inhoud van de basisprincipes als naar de vorm waarin deze beschreven zijn. Door per principe een rationale en implicatie te beschrijven is kort en bondig weergegeven wat het idee achter het beleidsprincipe is en wat de gevolgen daarvan zijn voor de inrichting van de OLVG informatievoorziening.


In aanvulling op ZiRA zijn extra OLVG beleidsprincipes geformuleerd. Per principe zijn ook concrete activiteiten benoemd om de komende jaren invulling te geven aan het beleidsprincipe. In het document worden geen prioriteiten gesteld of budget toegewezen, dit moet plaatsvinden in het KIM en in overleg met de RvB.


Overzicht beleidsprincipes OLVG

Voorbeeld uitgewerkt principe

Uit de positieve reacties op het beleidsdocument nieuwe stijl blijkt dat het toepassen van principes zoals toegepast binnen ZiRA helpt bij het helder formuleren en overbrengen. Nadere toelichting over architectuurprincipes en de toepassing ervan is te vinden op ziraonline.nl.