Persona's

Het Radboud UMC had geen goed overzicht over alle gebruikers van haar voorzieningen en heeft dit opgelost door het ontwikkelen van persona’s. Een persona is een model, of archetype, gebaseerd op realistisch gedrag, motivatie, houding, vaardigheden en behoeften. Daarmee zijn de volgende vragen beantwoord:


 • Hoe kunnen we het beschikbaar stellen van voorzieningen vereenvoudigen door gebruikers te groeperen?
 • Hoe kunnen we de fysieke toegang tot ruimtes, kleding, toegang tot data, devices beter beheren?
 • Wat is noodzakelijk en rechtmatig?
 • Hoe zorgen we dat deze voorzieningen tijdig beschikbaar zijn?


Het proces is eerst in kaart gebracht door gebruik te maken van de processen zoals beschreven in de ZiRA en deze aan te passen naar de situatie in het Radboud UMC. Zie hieronder.


Klik op afbeelding om te vergroten

Vervolgens zijn persona’s ontwikkeld door het analyseren van:


 • werkpatronen (Locatiegebonden versus Mobiel (en noodzaak bereikbaarheid))
 • resultaatgericht versus taakgericht
 • domeinen en subdomeinen (ZiRA)
 • afdelingspecifieke attributen en door het indelen van betrokken personen op basis van
 • relatie (werknemer, medewerker, patiënt, bezoeker)
 • functie/rol
 • afdeling
 • werkdomein


Deze persona’s zijn geplot op de domeinen uit het bedrijfsfunctiemodel van de ZiRA, zie onderstaande figuur.

Klik op afbeelding om te vergroten