ZiRA voor Datamanagement

In onderstaande tabel zijn voor elk informatiedomein (hier datadomein genoemd) eigenaren en eindverantwoordelijken benoemd. Aanvullend zijn de overeenkomende tabellen uit het datawarehouse en Hix opgenomen. Hiermee ontstaat inzicht in de rollen, bevoegdheden en personen die betrokken zijn bij datagovernance en de lacunes daarin.

De ZiRA domeinen, informatieobjecten en processtappen zijn in deze toepassing gebruikt voor datamanagement.

Klik op afbeelding om te vergroten

Uit privacy en vertrouwelijkheidsoverweging zijn namen in dit voorbeeld geanonimiseerd en functies en tabelnamen onleesbaar gemaakt.