Bedrijfsinformatiemodel

Het bedrijfsinformatiemodel is gemaakt om inzicht en overzicht te geven van welke bedrijfsinformatieobjecten er zijn in het primaire zorgproces en in welke samenhang. Iedere informatie-analist kan nu snel zien welk informatieobjecten er zijn en met welke relatie tot andere informatieobjecten. In een functioneel en technisch ontwerp kan nu eenvoudig bepaald worden of informatieobjecten er al zijn en (her)gebruikt kunnen worden of dat er een nieuw informatieobject moet worden gecreëerd. Ook een data-architect kan eenvoudig het ontwerp valideren en communiceren over eventuele aanpassingen in het ontwerp.

Een volgende stap is om de informatie objecten te verbinden met bedrijfsactiviteiten en zo inzicht te krijgen van welke informatie er gebruikt wordt bij welke bedrijfsactiviteit.

Het ZiRA informatiemodel is losjes gebruikt bij de ontwikkeling van het Gelre Bedrijfsinformatiemodel. Het idee van een Informatiemodel voor de ziekenhuizen is mede de drive geweest om een Gelre bedrijfsinformatiemodel te ontwikkelen.

In het ZiRA informatiemodel is een onderscheid gemaakt tussen activiteit en resultaat informatieobjecten, in de praktijk blijkt dat een nuttig onderscheid. Gelre is voornemens om dit onderscheid over te nemen in het Gelre bedrijfsinformatiemodel.

Klik op afbeelding om te vergroten