Inleiding

Waarom een praktijkboek bij de ZiRA?

De ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) is een verzameling van instrumenten behulpzaam bij het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse ziekenhuizen. Ondertussen hebben verschillende ziekenhuizen ervaring opgedaan met het gebruik van deze referentie architectuur. Met dit praktijkboek delen deze ziekenhuizen hun ervaringen zodat andere ziekenhuizen daarvan kunnen leren en hergebruiken. Het praktijkboek geeft een mooi overzicht van de verschillende mogelijkheden die de modellen van de ZiRA bieden. Van architectuurprincipes tot applicatiefunctiemodel, eigenlijk alle modellen zijn vertegenwoordigd in dit boek.


Voor wie is dit praktijkboek?

Dit boek is bedoeld voor iedereen die de ZiRA wil toepassen of meer over de ZiRA te weten wil komen. Het boek geeft voorbeelden voor mensen die informatiebeleid ontwikkelen, voor diverse soorten architecten en voor mensen die organisatie-vraagstukken, met of zonder informatievoorzieningscomponent, willen oplossen. Denk hierbij dus aan: enterprise- en informatie-architecten, informatiemanagers, solution-architecten, functioneel en technisch ontwerpers, functioneel beheerders, beleidsmedewerkers, adviseurs en anderen die zich bezig houden met organisatie- en procesveranderingen.


Kan ik ook een voorbeeld aandragen?

De ZiRA is onderdeel van de iZiekenhuiscommunity waarin ziekenhuizen hun kennis en ervaring rond informatievoorziening onderling delen. Voorbeelden zijn daarom van harte welkom, als presentatie aan de community of als referentiedocument. Aanleveren kan bij de beheerder van de ZiRA (Gerda Meijboom, beheerzira@nictiz.nl).

Waar vind ik meer informatie?

De ZiRA is volledig beschreven op: ziraonline.nl


Een aantal voorbeelden in dit praktijkboek zijn geanonimiseerd. De beheerder van de ZiRA (Gerda Meijboom, beheerzira@nictiz.nl) kan informatie verschaffen over de herkomst van deze voorbeelden zodat collega ziekenhuizen desgewenst contact op kunnen nemen om verdere ervaringen uit te wisselen.