Integraal risicomanagement

De Gelre ziekenhuizen hebben het procesmodel van de ZiRA gebruikt om risicomanagement inzichtelijk te maken. Voor elk procesdomein is benoemd wie verantwoordelijk is voor het in kaart brengen, evalueren en beheersen van risico’s.

Een passend referentiemodel voor Integraal Risicomanagement in de Gelre Ziekenhuizen werd niet gevonden en zo werd gestart met het ontwikkelen van een eigen model met het ZiRA procesmodel als uitgangspunt. De in het ziekenhuis bestaande processen komen vrijwel overeen met het generieke ZiRA procesmodel. Het ZiRA procesmodel geeft een goed overzicht van de generieke processen in het ziekenhuis. We wilden uitgaan van een referentie model en dan moet je in de regel wat concessies doen maar dat is hierbij geen belemmering geweest. Het generieke procesmodel van de ZiRA bleek een goed bruikbaar referentie model.


Klik op afbeelding om te vergroten