Ontwerpen Bedrijfsmodel UMCG o.b.v. ZiRA (OBUZ)

In dit project wordt een aanpak uitgewerkt om 2 processen, één voor zorg en één voor onderzoek, uit te werken volgens de OBUZ methode: Ontwerpen bedrijfsmodel UMCG obv ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur). De uitwerking van deze twee processen wordt de blauwdruk voor de verdere uitwerking van alle overige processen in het UMCG in het kader van het herontwerpen van het bedrijfsmodel UMCG. Het project is gestart om kwaliteitsmanagement aan informatiemanagement te koppelen, bijvoorbeeld om inzicht te geven in informatiebeveiliging, plekken waar informatie gebruikt wordt in applicaties en samenhang tussen informatie en proces. Urgentie om inzicht te hebben in de “complexiteit” van UMCG en steeds meer werken in netwerken, zowel intern als met (keten)partners neemt overhands toe. Project wordt ook gebruikt om binnen kwaliteitsmanagement opnieuw kritisch te kijken naar het processenhuis, de informatiestromen en de TBV op basis van rollen en functies. ZiRA is kader om eenheid van taal te creeëren binnen UMCG maar ook over de grenzen heen.Klik op afbeelding om te vergroten

OBUZ maakt gebruik van de NORA familieleden HORA (voor onderwijs en opleidingen) en NFU D4LS (voor onderzoek), zoals ook de ZiRA daarnaar verwijst.

Aan de hand van ZiRA metamodel zijn de werkzaamheden in werkitems opgedeeld.


De volgende werkitems worden onderscheiden:

1. Wet- en regelgeving

2. Strategie

3. Organisatie

4. Proces

5. Informatie

6. Applicatie

7. Techniek.

Deze worden beschreven en uitgewerkt maar ook vooral het koppelvlak tussen de werkitems. Het geheel aan werk-items, activiteiten en deliverables is het werkplan.

Uitgesloten voor dit project is de verbinding van de applicaties naar de IT-Infrastructuur (de “techniek laag”). Dit onderdeel zal worden gerealiseerd in het herontwerp CMS project.

Klik op afbeelding om te vergroten

Klik op afbeelding om te vergroten

Klik op afbeelding om te vergroten

Klik op afbeelding om te vergroten

Bevindingen die betrekkingen hebben op de ZiRA worden bij het beheerproces van de ZiRA ingebracht om zo ook de ZiRA te verbeteren.

Eerste conclusies

  • ZiRA lijkt breed bruikbaar / breekbaar
  • ZiRA lijkt implementeerbaar – Voor zorg een beperkte implementatie – Voor Research alleen nog theoretische beschouwingen – Onderwijs nog helemaal niet over nagedacht
  • ZiRA helpt al doende je denken te ondersteunen
  • Maar is ZiRA breed genoeg?