Procesmodel bij PACS uitrol

In Isala is men in 2011 begonnen met de ziekenhuisbrede uitrol van een PACS2 applicatie. Bij deze uitrol werd afdeling voor afdeling aangesloten op de PACS2 applicatie. In de generieke aanpak is een referentie procesmodel opgesteld gebaseerd op een pre-versie van de ZiRA. Het referentie procesmodel heeft geleid tot een template vragenlijst welke gebruikt werd als eerste inventarisatie voor het aansluiten van nieuwe afdelingen/onderzoeken.

De processen rondom aanvullend onderzoek zijn op een generieke manier uitgewerkt als een soort van grootste gemene deler van alle individuele aanvullend onderzoekprocessen. ZiRA heeft hierbij model gestaan. In elk aanvullend onderzoek zullen de beschreven processen in meer of mindere mate (of soms helemaal niet) terug te vinden zijn. Uiteraard heeft elk aanvullend onderzoek zijn eigen specifieke activiteiten en dit zal dan ook per individueel onderzoek in kaart gebracht moeten worden. Alle processtappen zijn door Isala beschreven.


Klik op afbeelding om te vergroten

Vervolgens zijn per processtap vragen opgesteld zodat er een uniforme vragenlijst ontstond. Bij het één voor één aansluiten van de afdelingen op de PACS2-applicatie werd de vragenlijst gebruikt als eerste inventarisatie.

Voorbeeld vragenlijst