Het Antonie van Leeuwenhoek zet ZiRA in voor zorgpaden en capaciteitsmanagement

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is toonaangevend op het gebied van onderzoek naar en de behandeling van kanker. Geholpen door consultancybureau Logiqol is het AVL in 2017 het programma ‘Integraal Capaciteitsmanagement’ gestart om de zorglogistieke processen te optimaliseren. Inmiddels is er zicht op de doorstroom in de totale interne keten. Hierdoor kan er beter gestuurd worden op de samenhang in capaciteitsinzet en is het AVL steeds beter in staat om op doorlooptijden en toegangstijden te sturen. Doel is om de belofte aan de patiënt zo goed mogelijk waar te kunnen maken en voor medewerkers om minder ‘hollen en stilstaan’ in het werk te hoeven ervaren.

Het programma Integraal Capaciteitsmanagement levert stuurinformatie en beslisstructuren op basis waarvan gestuurd wordt. Om die stuurinformatie te kunnen leveren, is ZiRA ingezet. Met behulp van het ZiRA procesreferentiemodel is voor de grootste patiëntengroep (mamma tumoren) het proces beschreven tot op werkprocesniveau (zie figuur 1). Met een groep van 25 specialisten bleek het ZiRA model goed te begrijpen en tegelijkertijd goed geschikt als uniforme taal voor ook de andere tumorgroepen. Daar heeft ZiRA zijn waarde bewezen: het geeft tijdens het bouwen vertrouwen en een goede solide basis. O.a. door voor deelnemers tijdens de sessies een geprint handboek van de ZiRA werkprocessen in te zetten.


Figuur 1 AVL Zorgtraject beschreven met ZiRA werkprocessen

Met behulp van de procesbeschrijving zijn tijdsmomenten en patiënten(deel)stromen geïdentificeerd op basis waarvan het zorgtraject in 5 fases weergegeven wordt in een dashboard (zie figuur 2). Hiermee heeft de tumorwerkgroep een actueel overzicht van de drukte in diens patiëntenstroom in een bepaalde week. Dit model is generiek voor alle patiëntenstromen toepasbaar. Zo heeft ZiRA geleid tot een succesvolle capaciteitsmanagement toepassing.

Figuur 2 AVL Patiëntenstromen dashboard: per patiëntengroep inzichtelijk hoe druk welke stroom is.

Klik op afbeelding om te vergroten